Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ing. Kateřina Svobodová, Ph.D.

Photo

Pozice: laborantka

Oddělení: Oddělení adaptivních biotechnologií

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Drásov 470 Drásov 664 24

Email: svobodova.k2@czechglobe.cz

Vzdělání

2005 – 2011: Mendelova univerzita v Brně, student doktorského studijního programu Zootechnika, obor Molekulární biologie a genetika živočichů, Název disertační práce: Analýza variability a exprese genů eEF1A1 a eEF1A2 u prasat (v letech 2008 – 2011 studium přerušeno)

2000 – 2005: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, absolvent studijního programu Zootechnika. Diplomová práce: Analýza variability vybraných genetických markerů genomu psa

Profesní kariéra

2012 – 2015: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti, vědecko-výzkumný pracovník na projektech „TA02031259 – Vytvoření genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravy“ a „Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek na molekulárně-genetickém základě s využitím asistované reprodukce“