Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Letecké snímkování v Brně

Pochopení vztahů mezi strukturálními charakteristikami města a jeho teplotním režimem může napomoci k zmírnění vlivu urbanizace a klimatických změn na mikroklima daného území. V rámci projektu UrbanAdapt zahájil CzechGlobe hodnocení prostorově strukturálních a materiálových charakteristik katastru města Brna z dat leteckého skenování.

V roce 2015 jsme provedli dvě letecká skenování s využitím hyperspektrálních senzorů CASI, SASI, snímajícím ve viditelné, blízké a střední infračervené oblasti elektromagnetického záření, TASI (ITRES, Canada) v termální oblasti a Lidar mapování s využitím skeneru Riegl 680i instrument (RIEGL, Rakousko). Zimní termální snímání bylo provedeno v únoru, letní v červenci, Lidar skenování s hustotou 15 bodů/m2 v září. Teplota povrchů z TASI dat byla odvozena za pomocí  algoritmu separace teploty-emisivity a z Lidar dat byly vylišeny třídy budov, vegetace a jejich výšky, a holého terénu. První výsledky analýz budou prezentovány na pražském kongresu ISPRS 2016 a ukázky snímků jsou k shlédnutí na web stránkách projektu UrbanAdapt

ObrázekObrázek