Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Na meetingu COST – CONVERGES vědci diskutovali o ekologii pobřežní vegetace

Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 se v Průhonicích u Prahy konal meeting COST akce CA16208 Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services (CONVERGES) s názvem Riparian ecosystem management under environmental change. Jeho organizaci zajišťovalo Oddělení ukládání uhlíku v krajině z CzechGlobe.

Na meetingu se sešlo 66 odborníků z 27 zemí (Evropy a USA), kteří diskutovali o ekologii pobřežní vegetace a o možnostech jejího monitoringu a ochrany při běžném obhospodařování leso-zemědělské krajiny. Nové poznatky o regeneračních procesech přírodních ekosystémů přinesla podle očekávání přednáška pozvaného přednášejícího dr. Patricka Shafrotha z USA “Restoration of riparian systems in western North America: environmental flows to dam removal“. Auditorium závěrem bohužel konstatovalo, že současné poznání rezistence, rezilience a regeneračních schopností pobřežní vegetace je stále ještě neúplné a vzhledem k všeobecně malému zájmu o tyto biotopy postupuje kupředu jen pomalu.

Více informací o meetingu zájemcům předají Radek Plch (plch.r@czechglobe.cz) nebo Pavel Cudlín (cudlin.p@czechglobe.cz).