Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Články publikované v “Aktuality”

Ilustrovaný glosář základních klíčových termínů

Na blogu Oddělení společenského rozměru globální změny – Sustainablecz.org byl zveřejněn ilustrovaný český i anglický glosář základních klíčových termínů, se kterými vědci často pracují. Jedenáct obrázků ilustrátorky Anastasie Stročkové spolu…

Novinky z konsorcia ICOS ERIC

Ve dnech 17. až 18. května 2022 se v Praze uskutečnilo 16. zasedání valného shromáždění konsorcia ICOS ERIC, řídícího činnosti evropské výzkumné infrastruktury ICOS (Integrated Carbon Observation System). Setkání se…

3. výzva interní grantové agentury CzechGlobe vyhlášena

12. dubna 2022 vyhlásil Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. třetí interní výzvu k podávání návrhů projektů, které budou v souladu s implementací Akčního plánu projektu HRS4R   financovány prostřednictvím…

CzechGlobe se prezentuje na výstavě Zemědělství 4.0

Oddělení Experimentální velkoobjemový fotobioreaktor a Oddělení adaptivních biotechnologií na výstavě Zemědělství 4.0 představují význam řasových biotechnologií pro zemědělství.

Vědci z CzechGlobe zkoumají uvolňování metanu z vodních toků

Kolegové z Oddělení toků látek a energie v současnosti zkoumají proces ebulice (uvolňování bublin ze sedimentů do ovzduší) metanu ve vodních tocích. Ebulice je vedle difuze jedna z hlavních cest uvolňování metanu do…

Nová zpráva o klimatu

28. února byla zveřejněna druhá část 6. hodnotící zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (The Sixth IPCC Assessment Report, AR6). Zpráva  „Dopady, adaptace a zranitelnost“  varuje, že dopady změny klimatu…

Zřízení konsorcia AnaEE – ERIC

Prováděcím rozhodnutím komise (EU) 2022/289 ze dne 22. února 2022 bylo zřízeno konsorcium  Evropské výzkumné infrastruktury pro analýzu a experimentování s ekosystémy AnaEE- ERIC. Mezi zákládající instituce patří Ústav výzkumu globální…

Vědkyně z CzechGlobe připravují dvě nová hodnocení IPBES

Mezivládní platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) zahájila dvě nová významná hodnocení: hodnocení transformačních změn a hodnocení  vzájemných vazeb mezi biodiverzitou, vodou, potravinami a zdravím (Nexus Assessment). Na…

Expedice Zambie

Zuzana Harmáčková a Lenka Suchá z CzechGlobe se vydaly do Zambie, kde budou prostřednictvím rozhovorů s místními lidmi i vládními představiteli zkoumat, jak tamní obyvatelé chápou pojem udržitelnosti a jak zefektivnit…