Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Články publikované v “Aktuality”

Webová aplikace ukazuje změny v krajině po ničivém tornádu

Před týdnem zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Webová aplikace tornado.czechglobe.cz, kterou připravilo Oddělení dálkového průzkumu Země Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, ukazuje, jak krajinu Hodonínska změnilo řádění…

Zuzana V. Harmáčková převzala Prémii Otto Wichterleho

Mezi čtyřiadvaceti vědci a vědkyněmi do 35 let, kteří dnes z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové  převzali Prémii Otto Wichterleho pro rok 2021, byla také Zuzana V. Harmáčková z Ústavu…

SustainableCZ je nový blog

SustainableCZ ( (https://sustainablecz.org/ ) je nový blog Oddělení společenského rozměru globální změny z CzechGlobe, které zkoumá interakce mezi lidmi a měnícím se světem – zaměřuje se na sociálně-ekologické aspekty udržitelnosti, jako…

Evropská výzkumná infrastruktura ICOS-ERIC prošla mezinárodním hodnocením

Mezinárodní externí evaluační komise zhodnotila pětileté prováděcí období  Evropské výzkumné infrastruktury ICOS-ERIC, jejímž zakládajícím členem je CzechGlobe. Ta se od svého založení etablovala v globálního hráče v oblasti  pozorování skleníkových plynů a…

Kurt Christian Kersebaum čestným profesorem Univerzity v Göttingenu

Kurt Christian Kersebaum byl jmenován čestným profesorem Univerzity Georga Augusta v Göttingenu.  Profesor Kersebaum působí na Katedře agronomie Fakulty zemědělských věd  Univerzity Georga Augusta v Göttingenu a současně v Oddělení dopadů změny klimatu…

Portál AgroRisk pomůže zemědělcům předvídat rizika

Nový portál AgroRisk, který vznikal od roku 2018, monitoruje a předpovídá podmínky vhodné pro výskyt chorob, škůdců a agrometeorologických rizik pro polní plodiny. Na jeho vzniku se podílel  Ústav výzkumu…

Aktivity projektu Jedna příroda „přináší ovoce“

Zlepšit podmínky chráněných druhů i přírodních stanovišť v chráněných územích evropské soustavy Natura 2000, zamezit úbytku biologické rozmanitosti a vyhodnotit přínosy přírody pro společnost – to jsou nemalé cíle projektu…

International Journal of Climatology publikoval článek o InterSuchu

International Journal of Climatology publikoval volně dostupný článek o Integrovaném systému sledování sucha v České republice http://intersucho.cz/en/. Klíčovými slovy článku jsou: vlhkost půdy, satelity, modelování sucha, předpověď, nedávné epizody. PDF je…